Wady wrodzone i rozwojowe

Wady wrodzone i rozwojowe

Wpisany przez Kasiak

Zespół Polanda jest to wada wrodzona, charakteryzująca się między innymi jednostronnym niedorozwojem piersi (gruczołu) i mięśnia piersiowego. W wielu przypadkach możliwa jest rekonstrukcja brakujących mięśni, aczkolwiek nie jest to konieczne (mięsień rekonstruuje się aby umieścić pod nim implant, lecz zabieg taki pozostawia rozległe blizny i pacjentki z reguły decydują się na umieszczenie implantu pod gruczołem). Do rekonstrukcji może być użyty istniejący fragment mięśnia, a jeżeli go brak, mięsień może być pobrany z innej części ciała. W przypadku Zespołu Polanda możliwa jest korekcja asymetrii piersi poprzez wszczepienie implantów lub przeszczepienie tkanek własnych pacjenta, po wcześniejszym zastosowaniu ekspanderów.

O niedorozwoju gruczołów piersiowych (hypomastia) mówimy wtedy, gdy mikroskopijny rozmiar piersi jest spowodowany pierwotną lub wtórną niewydolnością jajników i związanym z tym niedostatecznym pobudzeniem hormonalnym. Jeżeli został potwierdzony przez ginekologa - endokrynologa i badaniami poziomu hormonów (estrogenów, progesteronu, gonadotropin) możliwa jest refundacja zabiegu wszczepienia implantów, o ile podjęta terapia hormonalna nie okaże się skuteczną. Oczywiście można zdecydować się na zabieg nierefundowany.

O piersi bulwiastej mówimy wtedy, gdy gruczoł oraz tłuszcz nieprawidłowo "tłoczą się" w okolice KBO powodując efekt "napuchniętych", powiększonych brodawek i otoczek oraz nienaturalny kształt sutka. Leczenie chirurgiczne polega na odpowiednim nacięciu gruczołu oraz wprowadzeniu implantów przez otoczkę brodawki sutkowej (jest to najwłaściwsza technika w przypadku piersi bulwiastych).

Wrodzony brak gruczołu piersiowego (amastia) jest to wada rozwojowa, (wrodzona) charakteryzująca się całkowitym brakiem gruczołu piersiowego. Często towarzyszy jej brak kompleksu KBO (brodawka i otoczka). Metodą korekcji jest wszczepienie implantów piersi.

Brak brodawki sutkowej i otoczki (przy jednoczesnym, prawidłowym wykształceniu tkanki gruczołowej) występuje często przy wrodzonym braku nawiązka gruczołu sutkowego. Jest możliwy do skorygowania poprzez przeszczep tkanki i odpowiednie jej uformowanie. Oczywiście funkcja główna brodawki sutkowej (wydzielanie mleka) nie zostaje w ten sposób odtworzona.

Dodatkowe brodawki (polythelia) i dodatkowe sutki (polymastia) wymagają korekcji w przypadku kobiet, ponieważ mogą powodować bolesne obrzęki w okresie ciąży.

Nadmierny rozwój sutków (macromastia) może być spowodowany przerostem gruczołów piersiowych w wieku młodzieńczym, ciążą, guzami sutków, nadmiernym stężeniem endogennych lub egzogennych estrogenów i/lub progesteronu, a także przyjmowaniem D-penicylaminy i paleniem marihuany. Leczenie polega na chirurgicznej redukcji rozmiaru piersi i w wyjątkowo ciężkich przypadkach może być wykonane przed ukończeniem przez pacjentkę osiemnastego roku życia (decyzję o zabiegu podejmuje chirurg w porozumieniu z pacjentką).

Dyskutuj na forum: http://www.skalpelik.pl/forum/25-operacje-piersi-nietypowe-przypadkiwady-wrodzonewady-rozwojowe/4249-wady-wrodzone-i-rozwojowe

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org